Gabhus
16.05.19,14:19
S.r.o. postavila budovu, ktorej časť bude využívať ako administratívnu budovu a časť prenajímať. Je správne nasledujúce zaradenie do odpisových skupín:
- budova - skupina 6
- oplotenie a prípojky (voda, kanál ....) - skupina 4
- parkovisko - skupina 5? Ak nie, ako to zaradiť? Ďakujem pekne