andea.r
17.05.19,12:06
Som slobodný umelec a mám aj živnosť. Za minulý rok som o niečo prekročila hranicu príjmov pre odvody do soc.poisťovne čo je asi 5 700,-. To znamená, že mi vznikla povinnosť platiť odvody. Tento rok však ani zďaleka také ročné príjmy nedosiahnem ani tú hranicu 5 700,-..... musím tie odvody platiť? Niekde som čítala, že keď Slobodný umelec napíše čestné vyhlásenie, že také príjmy v aktuálnom roku nedosahuje, nemusí platiť odvody. Vedel by mi v tomto niekto poradiť?
Jana Motyčková
17.05.19,13:22
Ak ste prekročili príjem z autorských aktívnych príjmov plus zo živnosti 5724 €, poistné od 1.7. musíte platiť. čestné prehlásenie o nízkych príjmoch je nezmysel. ALE keby ste NEMALI ŽIVNOSŤ, autor ak momentálne NEVYKONÁVA činnosť, môže na SP čestne prehlásiť, že činnosť nevykonáva a povinné poistenie by následne zaniklo (resp. nevzniklo od 1.7.), ak potom by ste začali činnosť vykonávať musíte dať zase čestné prehlásenie, že činnosť vykonávate, a povinné poistenie opätovne vznikne. Ak ale máte živnosť, tak toto sa nedá použiť, jedine že by ste tú živnosť zrušili/prerušili.
andea.r
31.05.19,21:14
Ďakujem.