cstvorka
21.05.19,14:50
Dobrý deň. potrebujeme HACCP plán ak zamýšľame zriadiť sklad potravín? išlo by iba o balené potraviny v pôvodnom obale od výrobcu. jednalo by sa prevažne o potraviny pre dojčatá a deti. Ďakujem
Terezia13
21.05.19,20:33
podrobne je o tom tu
http://zdravievpraci.sk/8-otazok-a-odpovedi-o-haccp/
aj tu
http://haccpplan.sk/
a hlavne časť
Povinnosť mať vypracovaný a v praxi zavedený HACCP plán

Všetky subjekty, každá fyzická alebo právnická osoba ,ktorá akokoľvek manipuluje s potravinami má povinnosť mať vypracovaný, zavedený a na prevádzke prítomný HACCP plán. Túto povinnosť upravuje legislatíva.

Rozsah HACCP dokumentácie, teda systému analýzy nebezpečenstva a kontroly kritických bodov a s tým súviasiacej vypracovanej dokumntácie závisí od typu prevádzky, pracovných a technologických postupov na prevádzke , vyrábaných potravín či pokrmov a tiež od požiadaviek legislatívy, zákaznika a úradov ( Regionálnych úradov verejného zdravotníctva, Regionálnych úradov štátnej veterinárnej a potravinovej správy ).
nieto žiadnych pochýb o nutnosti vypracovať HACCP plán keď sa jedná o dojčenské výrobky a výrobky pre deti, to je najpodstatnejšie