llentikaa
23.05.19,07:04
Mám pocit, že nedávno som niekde čítala, že s.r.o. ma už povinnosť komunikovať elektronicky cez slovnesko.sk so všetkými štátnymi inštitúciami. No teraz to neviem nájsť a na stránke Ministerstva spravodlivosti sú uverejnené tak formuláre pre elektornické podávanie ako pre podávanie v listinnej forme. Nevie niekto bližšie informácie či s.r.o. môže podať tento formulár aj v písomnej forme? Ďakujem
Deni1976
23.05.19,08:06
Návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra je možné podať elektronicky alebo v listinnej podobe. Formuláre na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra sú dostupné na stránkach Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-elektronickej-podobe.aspx a https://www.justice.gov.sk/Stranky/Obchodny-register-SR/Formulare-OR-pre-podania-v-papierovej-(listinnej)-podobe.aspx od 1. novembra 2018.
llentikaa
23.05.19,08:29
Ano, nebola som si istá či to platí aj pre s.r.o., ale už som si to overila. Takže poštou posielam priamo do registra. Ďakujem