L123
24.05.19,17:06
Prosím,

ktorý datum dodania do kontrolného výkazu použiť?....

Došlá faktúra za tovar z CZ vystavená je napr 25.04.2019 (je to aj dátum dodania na faktúre), tovar bol reálne dodaný kuriérom 30.04.2019. Dátum dodania do kontrolného výkazu sa dáva 30.04.2019?

Ďakujem
JAJA11
24.05.19,20:33
My na CZ faktúrach dávame deň vystavenia faktúry ako deň dodania.....
Rastislav Hanczko
24.05.19,20:41
Samozrejme, držte sa dátumu, ktorý je uvedený na faktúre.