EKO-HAUS
25.05.19,12:24
Dvaja spoločníci vlastnia podiely v obchodnej spoločnosti 50/50. Teraz si idú vyplácať podiely na zisku. Musia si tieto podiely rozdeliť tiež 50/50 alebo závisí len od rozhodnutia Valného zhromaždenia ako si podiely rozdelia ? Sú to totiž manželia a vedia sa dohodnúť na tom, že jeden by dostal 100 % a druhý 0 %.
Mária27
26.05.19,08:25
Konatelia predkladajú valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát v súlade so spoločenskou zmluvou, prípadne stanovami.
https://www.podnikajte.sk/uctovnictvo/rozdelenie-zisku-straty