eviinka33
03.06.19,09:27
Inšpektorát práce našiel nezrovnalosti medzi výplatami a dochádzkou (nevyplatené príplatky za soboty, nadčasy a pod.), pričom sa jedná o mesiace 12/2018 - 03/2019. Stanovil termín na opravu do 31.05. Prosím o radu ako urobiť opravu:
1. či musí byť opravený každý mesiac zvlášť (+opravné výkazy)
2. alebo môže byť chýbajúca časť doplatená zamestnancom súhrnne jednou sumou vo výplate za máj ?
Jedná sa najmä o to, že je tam potrebné opraviť aj december a ten má vplyv aj na RZ, účtovníctvo ...
Ešte je tam problém, že medzitým dvaja zamestnanci vo februári ukončili prac.pomer ..mohla by sa im opraviť len posledná výplata za február a v nej doplatiť chýbajúcu sumu? Ďakujem za pomoc.
Jana Motyčková
03.06.19,12:43
Doplaťte to v aktuálnom mesiaci. Z hľadiska dane zamestnanca je to až tohtoročný príjem, lebo to bolo vyplatené po 31.1. a tiež to nebolo zúčtované za minulé obdobia (pre SP a ZP) . Aj skončeným to zúčtujte za máj.