Reve
04.06.19,13:05
Ahojte,
chcela by som sa poradiť. Berieme zálohy za požičanie športových potrieb a po ich vrátení vraciame zálohy. Doteraz sme to robili cez pokladničné doklady - ale od 1.7.2019 som niekde čítala (neviem to ale už nájsť), že všetko by malo ísť cez registračnú pokladňu - ekasu - čiže prijatie zálohy cez pokladňu a aj jej vrátenie cez pokladňu. Naše staré pokladne však nemajú možnosť nahodiť záporné číslo, tak sa to musí robiť cez refund /storno/.
Otázka znie - je fakt nutné aj zálohy, ktoré budeme zákazníkom vracať späť dávať cez registračnú pokladňu? Nebude v tomto prípade stačiť pokladničný doklad ? Kde je to presne uvedené.
Veľmi veľmi pekne ďakujem
Žabinka
04.06.19,13:16
Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

§ 2 Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
i)
tržbou platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, okrem platby prijatej bezhotovostne prevodom na účet podnikateľa; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok,

https://podpora.financnasprava.sk/292876-Tr%C5%BEba-na-%C3%BA%C4%8Dely-z%C3%A1kona-o-ERP
otázka č.5

a mimochodom, už to platí dáky ten rôčik..;)
Reve
04.06.19,13:39
Rozumiem slovu preddavok - ale toto nie je preddavok, keď napr. za požičanie rakety zaplatí 2€ a zálohu za raketu 12€ - ktorá sa mu po vrátení rakety vráti späť - podľa mňa to nie je preddavok ale vratná záloha ... preddavok podľa mňa je keď zaplatíš za tovar 10 € dopredu a potom doplatíš rozdiel do hodnoty tovaru... Mýlim sa?
Žabinka
04.06.19,13:51
tu sú výnimky zo zákona, kedy netreba používať RP.. každú inú hotovosť je potrebné evidovať v RP..

Zákon o ERP vymedzuje aj výnimky, pri splnení ktorých podnikateľ nemá povinnosť tržby evidovať v ERP/VRP/ORP, a to ani v prípade, ak tieto budú prijímané v hotovosti. Predmetné výnimky sa viažu nielen k predaju tovaru ale aj k poskytovaným službám.

Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na predaj:
• cenín okrem poukazu podľa osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
• mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v NBS, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
• poštových cenín na filatelistických burzách,
• tovaru prostredníctvom predajných automatov,
• tovaru na dobierku,
• doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
• tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
• tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „ŤZP“),
• živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
• tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
• tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov.
Povinnosť evidovať tržbu sa nevzťahuje na služby poskytované:
• občanmi s ŤZP,
• vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
• v rámci praktického vyučovania žiakov,
• prostredníctvom predajných automatov.
Reve
04.06.19,15:36
v tom máš pravdu, vo výnimkách som to nenašla - ale keď si pozriem definíciu preddavku tak nejde o tržbu.. chápem, nemám to doložené zákonom ani vyjadrením finančnej správy. Len si neviem dobre predstaviť, že keď zoberieme zálohu - ok dáme blok - vrátime zálohu - na našej kase cez storno - a keď si ľudia budú požičiavať tak 10ti cez deň za 12€ zálohu tak budeme mať - okrem klasických možných storien aj 120€ vrátenie. A to sa FS nepozastaví, že možno každý deň budeme mať veľké "vrátenia"??? ja to vidím na okamžité kontroly... :(
Čipy by to vyriešili - ale chýba nám turniket :(
a taký prenájom náramkov pri plávaní - 5€ za jeden??? To ke´d je takých 300 ľudí tomu sa potom povie 1500 € denne priemerne vrátenie - to bude skresľovať .... a na tieto kasy, čo máme to vraj inak nejde... Preto mám hlavu v smútku a snažím sa to riešiť nejak logicky... ale dochádza mi logika .. Ďakujem za odpovede
Žabinka
04.06.19,15:52
skús sa opýtať na FS https://www.financnasprava.sk/sk/opytajte-sa-financnej-spravy ale myslím, že ti odpíšu to isté čo sme už riešili.. že okrem výnimiek sa všetka tržba musí registrovať v RP..
Žabinka
04.06.19,15:55
ešte v "tvoj neprospech" je aj služba s kódom ŠKEČ 77.21 Prenájom a lízing rekreačných a športových potrieb, ktorá je v prílohe č.1 Zákona o RP, a teda vzťahuje sa na ňu používanie ERP/VRP/ORP..
Táto trieda zahŕňa prenájom rekreačných a športových potrieb:
– rekreačných lodiek, kanoe a plavidiel
– bicyklov
– plážových ležadiel a slnečníkov
– ostatných športových potrieb
– lyží
– jazdeckých koní
Reve
12.06.19,20:55
Ale toto nie je prenajom ten je 1,50 toto je financna zabezpeka aby rakety nevynasali z arealu kupaliska...na starych pokladniach sa vratenie da robit len cez storna a tie smie robit len prevazkar a ten ma 2 kupaliska vzdialene od seba 6,5 km to nezvladne nik....