nana989
06.06.19,07:43
Ideme kúpiť softvér SAP od nemeckého odberateľa. Tento softvér predtým odkúpil od jedného zákazníka pri likvidácii firmy. Jemu je nanič, tak ho predáva nám, lebo my ho vieme využiť v skladovom hospodárstve. Softvér chceme dať do majetku a odpisovať. K danému programu budeme potom platiť aj každoročne licencie. Musíme odviesť zrážkovú daň alebo nie?