blanka17
06.06.19,10:09
Pán má príjmy zo zahraničia ako zamestnanec.Podáva však daňové priznanie na Slovensku typ B , nakoľko má príjmy aj z prenájmu . Chcem sa spýtať na odiel XIII ,kde treba uviezť druh príjmu . Je v poriadku označenie § 5 , ods.1 , písm a ?
Ďakujem.