mumiška
30.08.06,08:22
Kto mi vie poradiť akým spôsobom riešit DPH v EU krajinách.
Robíme medzinárodnú dopravu a DPH z PHM sa mi už vyšplhalo na 100 000,-Sk.Zatial to vediem na podsúvahovom účte nákladovom s tým že sa ešte stále rozhoduje firma či to dá do nákladov alebo si to bude požadovať. Podľa mňa by pre firmu bolo lepšie vrátenie DPH nakoľko zo 100 000,-Skzisku za platím 20000,-Sk daň z príjmu a dostanem nazad 100 000,-sk a tak to si znížim zisk firmy čo je vzdľadom na súčasnú situáciu nežiaduce a preto sa obraciam na niekoho kto mi to všetko jednoducho a stručne vysvetlí. Čo všetko mi bude treba , aké tlačivá k tomu aby som to mohla žiadať späť. Alebo mi viete poradiť iný spôsob ako sa prepracovať k vráteniu DPH bez daňových úradov.Prefotené PHM mám taktiež výšku DPH v jednotlivých EU krajinách mám evidovanú .

Mumiška
Milan Benka
30.08.06,08:36
Vrátenie DPH v jednotlivých krajinách EU sa správa podľa príslušných zákonov týchto krajín. Zväčša to vykonáva "Daňový" úrad v hlavnom meste.

Dúfam, že niekto, kto pracuje v prepravnej firme, Vám poradí ohľadom tlačív a postupu.