Mijara
07.06.19,09:26
Dobrý deň, prosím vás aký je postup pri výpočte priemerného mesačného platu ak chceme vyplatiť 13.plat? Vychádzam z funkčného platu (verejná správa), alebo z hrubej mzdy? Lebo hrubá mzda môže byť iná ako funkčný plat. A za aké obdobie počítam priemer? Ďakujem.
ivka70
07.06.19,09:32
Priemerný zárobok za dovolenku pri výkone práce vo verejnom záujme
http://www.epi.sk/priklad-z-praxe/Priemerny-zarobok-za-dovolenku-pri-vykone-prace-vo-verejnom-zaujme.htm

V režime výkonu práce vo verejnom záujme sa nezisťuje priemerný zárobok. Zamestnávateľ na pracovnoprávne účely používa funkčný plat. Funkčný plat je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu a všetkých príplatkov, ktoré sú zamestnancovi priznané v mesačných sumách.
To znamená, že ak právne predpisy obsahujú ustanovenie o použití priemerného zárobku, napr. pri poskytovaní náhrady mzdy za dovolenku, prekážkach v práci podľa Zákonníka práce, použije sa funkčný plat určený podľa zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme priznaný v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.
milagros208
07.06.19,09:50
Pre výpočet 13. platu za mesiac 05/2019 nie je potrebné počítať priemerný mesačný plat. Podmienkou na vyplatenie 13. platu v roku 2019 je výška odmeny min. 500€. Zákon č. 595/2003 Z.z. § 5 ods. 7 písm. n).
Mijara
07.06.19,10:29
dakujem
širi1
07.06.19,10:55
mne sa úspešne podarilo spracovať dnes 13.platy asi 10 zamestnancom obce po 500 €. :)
Mijara
07.06.19,11:57
mozem odmenu vyplatit aj takemu zamestnancovi ktorý neodpracoval 2 roky? Samozrejme bez oslobodenia od poistneho a daní.
milagros208
07.06.19,12:27
Ja som to urobila takto. Vedúci zamestnanci dali návrh a riaditeľ schválil výšku odmien za mesiac 05/2019. Tým, ktorí spĺňali podmienky (2 roky PP, výška odmeny min. 500€) som zadala odmenu ako zvýhodnenú a tým ktorí jednu z podmienok nespĺňali som zadala "obyčajnú odmenu".
Jana Motyčková
07.06.19,14:55
Môžte dať aj tým, ktorý nie sú 2 roky, potom bude normálne zdanený a zodvodnený.