mandyla
10.06.19,13:37
Dvojdom je pripojený na vodovodnú sieť tak, že vodovodné potrubie od bodu napojenia na verejný vodovod prechádza priečne cez pozemok jedného z domov, zo šachty sú samostatné odbočky do obidvoch domov. Podobne sú domy napojené na kanalizáciu. Aká je vzdialenosť od potrubí kde je možné umiestniť prístavbu k domu?
Chobot
10.06.19,13:54
Ochranné pásmo je len na verejnom vodovodnom potrubí. Na potrubí, ktoré patrí vlastníkovi nehnuteľnosti, t.j. za vodomernou šachtou, nie sú žiadne ochranné pásma. Tam si môže majiteľ stavať hoci aj nad kanalizačným potrubím.