edúlik
12.06.19,15:20
Dobrý deň, máte niekto skúsenosť z tovarom, ktorý fyzicky máme na sklade ale dodávateľ nám fakturuje len tovar, ktorý predáme. Jedná sa o komisionálny predaj. Ako takéto pohyby účtujete? Ďakujem.
seflera
12.06.19,17:31
My sme viedli pomocnú evidenciu, osobitný sklad - komis, ktorý sme neúčtovali a do účtovníctva sme dali iba vyfakturované veci - tie sme prijali na sklad v účtovníctve a hneď za tým sa robil aj výdaj. To sme účtovali ako bežný pohyb tovaru.
Onko
12.06.19,21:10
Firmy si to zjednodušujú tak, že o tovare na komisionálny predaj neúčtujú. Ale ak by ste sa chceli držať pravidla, že účtovníctvo by malo odrážať realitu, potom by sa o ňom určite účtovať malo. Tovar pribudne na sklade, a zároveň vzniká záväzok voči dodávateľovi tovar v nejakej lehote buď vrátiť alebo zaplatiť.
mumubr
20.10.19,16:11
Dobrý deň môžem sa vás opýtať ohľadne komisionárneho predaja? Ako postupovať ako obchodník a ako účtovník? Ďakujem
Onko
21.10.19,13:18
Komisionár (obchod) účtuje v podstate normálne príjem tovaru na sklad, len vzhľadom na to, že faktúra za tovar nepríde hneď, tak do tej doby ide o nevyfaktúrované dodávky:
Príjem tovaru na sklad - 132/131
Nevyfakturovaný tovar - 131/326 alebo 476
Vyfakturovaný tovar - 131 alebo 326 alebo 476/321 alebo 211
Vrátenie tovaru - 131 alebo 326 alebo 476/132
Na 132 by som viedol analytickú evidenciu, resp. samostatný sklad pre odlíšenie môjho tovaru a tovaru prevzatom od komitenta.

Komitent (výrobca alebo distribútor) je aj po odovzdaní tovaru komisionárovi jeho vlastníkom až do doby, kým ho neprevezme tretia osoba. Preto by u komitenta mal tovar zostať v evidencii aj pri odovzdaní tovaru komisionárovi, a teda evidovať to ako prevod v rámci analytickej evidencie, resp. na iný sklad, na ktorom by sa samostatne evidoval tovar vydaný komisionárovi. Odtiaľ by sa tovar účtovne vydal zo skladu až vo chvíli, keď sa vyfakturuje, resp. pri prevode naspäť, pri vrátení tovaru.
mumubr
21.10.19,13:27
A prosím a ak účtujeme spôsobom b, že hneď nákup tovaru uctujem na 504?
Mila123
21.10.19,13:36
s tovarom je správne....
Onko
21.10.19,13:48
No pri spôsobe B sa sklad počas roka neúčtuje, iba inventarizácia na konci obdobia. Počas roka ide všetko do nákladov, teda 504/321 alebo 211
Keďže sa bavíme o tovare od komitenta, dá sa predpokladať, že počas roka bol fakturovaný iba tovar, ktorý bol už predaný, teda z tohoto tovaru nebude na konci obdobia nutné nič preúčtovať z nákladov do skladu.
Zostane iba zaúčtovať nevyfakturované dodávky, teda tovar, ktorý bol prevzatý od komitenta a ešte nepredaný: 132/326 alebo 476.
mumubr
21.10.19,17:21
Ďakujem a ako predajca ho budem predávať ako tovar.