zuzumojko
13.06.19,09:19
Dobrý deň,

pri uzávierke DPH nám vyskočil odberateľ z ČL. Na čo si dať v tomto prípade pozor?

Nenájde sa nikto? Môžem odoslať DPH napriek tejto hláške? My sme dodávatelia tohto partnera.
Chobot
17.06.19,11:51
Aká čierna listina to je? Koho ČL?
Braňo
17.06.19,12:38
zrejme na listine rizikových subjektov...
Chobot
17.06.19,13:10
Ak má na mysli zoznam sankcionovaných osôb EU, tak potom nie je možné s takým subjektom uzatvárať akékoľvek zmluvné vzťahy.
misoft
17.06.19,17:33
https://www.porada.sk/archive/index.php/t-253221.html
A môj názor: to, že sú na ČL znamená, že je prípadné riziko, že si niečo môžete odskákať práve vy.
Onko
17.06.19,20:24
Keď je to odberateľ, tak nie je žiadny problém, riešiť takú situáciu treba v prípade dodávateľov.

Pri dodávateľovi na zozname "platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH" (ide spravidla o dlžníkov na dani) je odberateľ ručiteľom za odvedenie DPH, teda prakticky je lepšie dodávateľovi zaplatiť iba sumu bez DPH a DPH odviesť za neho rovno Finančnej správe.
zuzumojko
18.06.19,08:43
Presne tak. Len som si nebola istá, či v prípade odberateľa je tiež nejaký háčik. Ďakujem pekne.
Sarlotka
18.06.19,09:45
ručenie za daň už nie je v prípade, že je subjekt uvedený v zozname "rizikových subjektov" § 69 ods. 14 prešiel novelizáciou a aktuálne znie nasledovne

§69 ods. 14 zákona o DPH

Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa § 69b za daň z predchádzajúceho stupňa uvedenú na faktúre, ak dodávateľ daň uvedenú na faktúre nezaplatil alebo sa stal neschopným zaplatiť daň a platiteľ v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená. Dostatočným dôvodom na to, že platiteľ vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá daň alebo časť dane z tovaru alebo služby nebude zaplatená, je skutočnosť, že
a)
protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo neprimerane nízka,
b)
v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu.