J&JMarika
13.06.19,11:49
Živnostník so slovenskou živnosťou vykonáva práce na základe objednávky pre tuzemského odberateľa v priebehu roka aj v zahraničí. Živnostník tieto vykonané služby (jedná sa o duševnú prácu) fakturuje tuzemskému odberateľovi, ktorý má zmluvu so zahraničnými partnermi so sídlom takisto v zahraničí (EÚ) a fakturuje služby zahraničným odberateľom na základe zmluvy. Koľkí dní v roku môže živnostník vykonávať tieto služby mimo územia slovenskej republiky, alebo je počet dní neobmedzený? Ďakujem