Emik27
13.06.19,13:13
Dobrý deň,
zamestnanec bol na pracovnej ceste presne 5 hodín. Prosím Vás, má nárok v tomto prípade na diéty?
Vopred ďakujem!
ivka70
13.06.19,13:21
Ma: V prípade tuzemskej pracovnej cesty má zamestnanec nárok na stravné, ak táto cesta trvá minimálne 5 hodín.
Emik27
13.06.19,13:23
Ďakujem :) Ešte sa spýtam.. Tento zamestnanec mal v daný deň zmenu od 13:45 do 22:00. Zamestnávateľ ho však predtým vyslal na pracovnú cestu - tá bola od 5:30 - 10:30. Prosím Vás, tých 5 hodín pracovnej cesty je nadčas, však?
ivka70
13.06.19,13:32
Na pracovnej ceste pracoval? kolko z tych 5 hodin a kolko sa "len" premiestnoval?

https://www.mzdovecentrum.sk/priklad-z-praxe/pracovny-cas-na-pracovnej-ceste-9.htm

V súlade s § 37 zákona o cestovných náhradách sa čas, ktorý na pracovnej ceste patrí do pracovného času zamestnanca strávený inak ako plnením pracovných úloh, považuje za výkon práce. Preto je potrebné rozlišovať čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovného času a čas strávený na pracovnej ceste mimo rámca pracovného času. Čas, ktorý na pracovnej ceste patrí do pracovného času zamestnanca, strávený bez jeho zavinenia inak ako plnením pracovných úloh, sa na účely tohto zákona považuje za výkon práce, za ktorý patrí zamestnancovi mzda. Čas zamestnanca strávený cestou na pracovnú cestu a po uplynutí pracovného času, a to mimo rámca rozvrhu pracovného času je čas nestrávený výkonom práce. Tento čas je možné považovať za osobné voľno zamestnanca strávené inak ako výkonom práce a tento čas sa započítava pri výpočte nároku na stravné. Za tento čas zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancovi ani náhradné voľno.