skitn
17.06.19,19:27
1. Ukončila vysokoškolské vzdelanie na Prešovskej univerzite v odbore sociálna práca.
2. Potom nadobudla doplňujúce pedagogické štúdium na výučbu predmetu sociálna práca.
3. vykonala rigoróznu skúšku v študijnom odbore charitatívna a sociálna práca
4 potom si doplnila vzdelanie na doplnenie kvalifikačných predpokladov v študijnom programe Pedagogika psychosociálne narušených, a teda získala špeciálnopedagogické spôsobilosť na vykonanie pedagogickej činnosti pre deti a žiakov so zdravotne znevýhodnených
5. na rozširujúce štúdium matematiky na Katolícku univerzitu v Ružomberku. ( na základe čoho ona buduje , rozširuje svoje vzdelanie o matematiku)
Zamestnankyňa na našej škole nebola kvalifikovaným pedagogickým zamestnancom. DPŠ si spravila na výučbu sociálnej práce, potom pokračovala v DPŠ v tom istom odbore. Neskôr si spravila pedagogiku pre psychosociálne narušených, nič z toho naša škola nepotrebovala, máme za to, že si mala hľadať zamestnanie niekde v ústave, atd.na základe čoho ona rozširuje matematiku, keď zákon 317/2009 § 8a ods. 2 hovorí , že rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa §7 ( PZ, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu v inom ako požadovanom odbore – sociálna práce, alebo si ho doplnil podľa §8 ods.1 ( PZ, ktorý získal vzdelanie absolvovaním študijného programu v inom ako požadovanom odbore – sociálna práce, pre našu školu nie je potrebný taký odbor).
Rozširujúce štúdium si PZ rozširuje kvalifikačný predpoklad v rámci dosiahnutého stupňa vzdelania. V jej prípade, sociálna práca, pedagogika psychosociálne narušených.
Mohla takto študovať matematiku, aby mohla matematiku vyučovať na ZŠ?
Ďakujem za odpoveď
alaya1
17.06.19,17:37
Nie, musela by mat ukoncene Mgr. studium aprobacnych predmetov a to si rozsirit o dalsi predmet.
Onko
17.06.19,19:17
Nepovedal by som, že jej vzdelanie nemá so ZŠ nič spoločné. Ono to nie je tak, že študovala sociálnu prácu, tak môže učiť iba sociálnu prácu. Príslušná vyhláška o kvalifikačných predpokladoch dáva mnoho kombinácií vzdelania, ktoré sú prípustné a istú voľnosť. Týka sa to predovšetkým prierezových predmetov, ako sú občianska výchova, občianska náuka, náuka o spoločnosti a základy spoločenských vied, pri ktorých vo vyhláške nájdete ako predpoklad "a príbuzné odbory", no a sociálna práca je podľa mňa príbuzná k týmto predmetom, na týchto predmetoch sa vyučujú aj sociálne vedy. Takže dotyčná by mohla na ZŠ učiť už teraz, a po rozširujúcom štúdiu matematiky bude navyše môcť aj matematiku, na ZŠ aj SŠ. Opäť vyhláška nerobí rozdiely medzi kvalifikačnými predpokladmi pre výučbu predmetu na ZŠ a SŠ, priamo v časti pre ZŠ sa uvádza, že sa uznávajú aj formy vzdelania určené pre SŠ.
skitn
17.06.19,19:37
AKo som už napísala, celkom som sa v tých kľučkách stratila, ale aj na diplome má napísané, že DPš má pre predmet sociálna práca. Ak to budeme rozoberať, tak sociálnu prácu nájdeme všade, dokonca aj v prvouke, ale podľa mňa to platí v inštitúciách ako sú sociálne domy, opatrovateľské, špeciálne školy (v minulosti) . a školy so zdravotným znevýhodnením. Aby som to viac priblížila, ide o súdny spor, ona tvrdí, že my učitelia, ktorí učíme matematiku nie sme kvalifikovaní. podotýkam, že učitelia , ktorí učia matematiku majú aspoň štátnicu z matematiky pre prvý stupeň, a jeden dokonca skončil fyzyku. Chceme len poukázať na to, že človek, ktorý študoval všetko možné, len nie to čo treba, chce silou mocou učiť matematiku, ktorú vyštudovala asi za 59 sobôt, niekde v Ružomberku. Ako taký človek potom pripraví deti na monitory a podobné testovania, ak sam ledva prešiel počas štúdia.
Ďakujem pekne za názor.
skitn
17.06.19,19:38
Aj ja si to myslím, ak by vyštudovala napr dejepis, mohla by si rozšíriť matematiku napr. Ale celkom som sa v tom už stratila
alaya1
17.06.19,19:57
Dolezite je to, co ma uvedene na osvedceni o ukonceni DPS. Na ake predmety ziskala pedagogicku sposobilost. Mam v blizkosti cloveka, ktory ukoncil toto studium na spominanej VS a ziskal Pd sposobilost na vyucbu predmetu socialna praca na SŠ.
alaya1
17.06.19,19:59
Napis na MŠ SR - staci emailom, popis situaciu, oni rychlo odpovedia a dostanes najadekvatnejsiu odpoved.
Ja si myslim, ze s jej vzdelanim nie je kvalif. ucitelka matematiky.
Onko
17.06.19,20:32
Text na vysvedčení je dôležitý, ale nie rozhodujúci. Ako človek, ktorý má v blízkosti zbierku zákonov a rozumie jej, dovolím si povedať, že text vyhlášky či zákona prebíja text vysvedčenia, a ak vyhláška povie, že stredoškolský učiteľ môže učiť na základnej škole, tak môže. Každopádne podľa doplnených informácií je to bezpredmetné, keďže rozhodovať bude súd, tak je jedno, čo si myslíme my, bude musieť dotyčná presvedčiť sudcu.
skitn
18.06.19,03:30
Presne tak Onko. Preto potrebujem informácie. budem musieť presvedčiť súd. Na osvedčení je napísané, že na vyučovanie socialnej práce. Sudca tomu nerozumie, sám sa vyjadril, že to je veľmi šalamúnske a krútil hlavou nad niektorými skutočnosťami v našom terajšom školstve.
bude to záležať od neho. napíšem aj na MŠSR, Už som tam raz písala, ohľadom nej, pretože ona chcela učiť matiku, ešte len začala študovať. Takže sa tam asi zbláznia, ked napíšem zase.
Ďakujem vám za odpovede.
Menouzexistuje
12.10.23,17:35
Dobrý deň, absolvovaním DPŠ získala pedagogickú kvalifikáciu a absolvovaním RŠ matematika získala odbornú kvalifikáciu. Mám k tomu vyjadrenie z ministerstva, tiež takto študujem, presne takto mi to na ministerstve odporučili, keď chcem učiť matematiku a mám nepedagogickú vysokú školu. Dotyčná má k školstvu ešte bližšie ako ja, takže.... Len by som dodala, že buďme radi, že chce niekto učiť a nie ho naháňať po súdoch... A aj ja učím a nemám to ešte doštudované.
misoft
13.10.23,05:15
Po 4 rokoch je to už hádam aj vyriešené.