gilmorka
17.06.19,20:09
Dobrý deň.
Máme rezervovanú chatu na týždenný pobyt. Prenajímateľ nám sľúbil vystaviť faktúru, vystavuje ich vraj bežne zákazníkom, vedie si účtovníctvo. Problém ale je, že je to dôchodca, nie je živnostník, nemá pridelené IČO. Bude mi zamestnávateľ akceptovať faktúru od takéhoto prenajímateľa? Dane odvádza, platí aj rekreačný poplatok obci. Ten bude uvedený aj na faktúre.
Vopred ďakujem za odpoveď.

Zuzana
marjankaj
17.06.19,20:12
A prečo sa neopýtaš zamestnávateľa?
gilmorka
17.06.19,20:14
lebo ich na to nechcem upozorniť :-) tak som chcela najskor precitat rady a skusenosti inych
marjankaj
17.06.19,20:21
A na čo ich nechceš upozorniť?
gilmorka
17.06.19,20:28
U nás na mzdovom sa občas človek nevyháda, aj keby mal pravdu. Tak si to mozno budem musieť zargumentovať, že je to v súlade so zákonom, ak teda zistím, že to tak naozaj je.
buchač
17.06.19,20:28
Oprávnenými výdavkami sú preukázané výdavky na:

služby cestovného ruchu spojené s ubytovaním najmenej na 2 prenocovania na území Slovenskej republiky [Poznámka: V súlade s ust. § 2 písmeno d) zákona o podpore cestovného ruchu pod pojmom prenocovanie sa rozumie prenocovanie fyzickej osoby v zariadení prevádzkovanom ekonomickým subjektom poskytujúcim služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie.]
pobytový balík obsahujúci ubytovanie najmenej na 2 prenocovania a stravovacie služby alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území Slovenskej republiky,
ubytovanie najmenej na 2 prenocovania na území Slovenskej republiky, ktorého súčasťou môžu byť stravovacie služby,
organizované viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia počas školských prázdnin na území Slovenskej republiky (ide o najmä o denné prázdninové tábory, kde rodičia svoje deti ráno privezú a po práci si ich zase vyzdvihnú) pre dieťa zamestnanca navštevujúce základnú školu alebo niektorý z prvých štyroch ročníkov gymnázia s osemročným vzdelávacím programom; za dieťa zamestnanca sa považuje aj dieťa zverené zamestnancovi do náhradnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu alebo dieťa zverené zamestnancovi do starostlivosti pred rozhodnutím súdu o osvojení alebo iné dieťa žijúce so zamestnancom v spoločnej domácnosti.
https://www.porada.sk/t311948-prispevok-na-rekreaciu-podla-novely-zakonnika-prace.html
gilmorka
17.06.19,20:44
ďakujem. Toto som už čítala, len mi to nie je jasné. Na inej stránke vysvetľovali, že to musí byť iba živnostník. Tak sa v tom stracam. Staci ked plati miestnu dan alebo musi mat aj zivnost?

https://www.podnikajte.sk/uctovne-doklady/obsah-faktury-prispevkok-na-rekreaciu

Kto môže vystaviť účtovný doklad pre uplatnenie príspevku na rekreáciu?

Zamestnanec si môže uplatniť príspevok na rekreáciu v prípade, ak mu účtovný doklad vystaví ekonomický subjekt poskytujúci služby prechodného ubytovania, za ktoré odviedol obci miestnu daň za ubytovanie. Ide o subjekt, ktorý prevádzkuje ubytovacie zariadenie na základe živnostenského oprávnenia.

Uvedené znamená, že zamestnávateľ nemôže uplatniť zamestnancovi nárok na príspevok na rekreáciu, ak zamestnanec predloží účtovný doklad napr. od osoby, ktorá má príjem z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov, t.j. osoby, ktorá prenajíma nehnuteľnosť bez živnostenského oprávnenia a osoby, ktorá neplatí daň za ubytovanie.