JanaKop
19.06.19,09:38
Znenie §69 ............ Ak ide o daňový subjekt, ktorý si uplatňuje odpočítanie daňovej straty, nemožno vyrubiť daň ani rozdiel dane po uplynutí siedmich rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie, v ktorom bola táto daňová strata vykázaná.

Mám to chápať tak, že keď daň. subjekt napr. v roku 2010 vykázal v daňovom priznaní stratu a v ďalších rokoch si ju odpočítaval tak sa 7 ročná lehota vzťahuje na všetky roky alebo len na rok 2010. Ďakujem.