na-ta
19.06.19,11:22
Ak spoločnosť nemá žiadne tržby v roku, musí i tak podať DP?
Tweety
19.06.19,11:26
Musí.
Žabinka
19.06.19,11:33
https://podpora.financnasprava.sk/732464-Povinnos%C5%A5-poda%C5%A5-da%C5%88ov%C3%A9-priznanie

Podľa § 15 ods.1 daňového poriadku daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva zo zákona o dani z príjmov alebo ten, koho na to správca dane vyzve.
Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je podľa § 41 ods. 1 zákona o dani z príjmov povinný podať každý daňovník tejto dane. Týmto daňovníkom je právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Povinnosť podať daňové priznanie sa vzťahuje aj na zahraničné právnické osoby, ak majú príjmy zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16), z ktorých sa daň nevyberá zrážkou, resp. vyberá zrážkou, ale zrazenú daň možno považovať za preddavok.
na-ta
19.06.19,12:24
Ďakujem