Stefan826
19.06.19,12:29
Môže učiteľ odmietnuť dat žiakovi dopísať písomku na ktorej nebol kvôli chorobe a poslať ho na komisionálne skúšky?
Semetrika1
19.06.19,13:21
Môcť môže.
Záleží ako majú dohodnuté pravidla v škole.
Nie je to dané zákonom alebo nejakým celoslovenským predpisom.
ivka70
19.06.19,14:09
Neviem, ci je v platnosti zmena zakona, ale moze to byt sucast skolskeho poriadku:

https://www.noviny.sk/slovensko/226869-za-caste-vynechavanie-skoly-mozu-ziakov-cakat-komisionalne-skusky

Predkladateľ zákona považuje za potrebné zaviesť zákonný inštitút komisionálneho preskúšania pri viac ako 25 percent vymeškaných vyučovacích hodín, prípadne opakovanie ročníka pri viac ako 35 percent vymeškaných vyučovacích hodín, aby bola dostatočne zabezpečená vedomostná úroveň absolventov primárneho i sekundárneho vzdelávania.
buchač
20.06.19,13:19
Nie je to dané zákonom alebo nejakým celoslovenským predpisom.
====================
To vážne ???
Semetrika1
20.06.19,15:55
Pravidla sú v školskom poriadku. Každá škola má svoj školský poriadok, ktorý nesmie odporovať zákonu. Čo nie je v zákone môžu školy upraviť podľa odsúhlaseného školského poriadku pedagogickou radou. Býva to obyčajne tak, ako to napísala ivka70.
buchač
20.06.19,16:10
Pre istotu kontrolná otázka :
Takže to mám chápať tak, že zákon nerieši komisionálne skúšky ???
Semetrika1
21.06.19,12:23
Naozaj. Zákon to nerieši. Je to v kompetencii školy. Niekedy to škola necháva aj na vyučujúcom. Keď niekto nechodí do školy aj štvr roka a látku ovláda, tak nemusí robiť komisionálky, ak tak rozhodol vyučujúcich. Na inej škole nemusia takúto možnosť ponechať na rozhodnutí vyučujúceho a striktne dajú do školského poriadku počet hodín, kedy musí byť komisionálka.

Bola aj téma, či môže mať žiak zhoršenú známku o 3 stupne. Tému už uzavreli. Samozrejme, že môže.
Žiak môže potom požiadať o komisinálku do 3 dní od kedy zistil hodnotenie s ktorým nesúhlasí. Je vo výhode. Obyčajne mu nedajú skúšku do troch dní ale až o dva mesiace. Za ten čas sa naučí a môže dostať aj jednotku alebo dvojku. Pritom žiak mal príliš veľa času na doučenie učiva. Potom vyučujúci vyzerá ako zaujatý blbec.

Riaditeľ by mu mohol dať komisionálku aj na tretí deň, ale obyčajne tak neurobí. Čas nie je stanovený zákonom.
buchač
21.06.19,12:47
Semetrika1 (Dnes 13:23) Naozaj. Zákon to nerieši. Je to v kompetencii školy. Niekedy to škola necháva aj na vyučujúcom. Keď niekto nechodí do školy aj štvr roka a látku ovláda, tak nemusí robiť komisionálky, ak tak rozhodol vyučujúcich. Na inej škole nemusia takúto možnosť ponechať na rozhodnutí vyučujúceho a striktne dajú do školského poriadku počet hodín, kedy musí byť komisionálka.
==================
Lenže my sa nebavíme o vynechanom počte hodín...bavíme sa vo všeobecnej rovine...teda aspoň ja.
---------------------------
Takže zákon nerieši komisionálky ?
A toto je potom čo...nejaká zelenina ?

Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove v základných školách a stredných školách
§ 55 - 57
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245
alaya1
21.06.19,13:21
Komisionalne skusky sa nedavaju za jednu pisomku,ale za nezvladnute ucivo pocas celeho skolskeho roka.