nikola245
20.06.19,08:36
Iba pre istotu: V mesačnom prehľade dane zo závislej činnosti sa uvádza iba zdaniteľný príjem bez letnej odmeny, však?
Zlata46
21.06.19,06:57
ÁNO