Gabriela 19
20.06.19,09:52
Parlament však pri novele zákona v druhom čítaní schválil pozmeňujúci návrh z dielne SNS, ktorí presúva bezsankčné obodbie z októbra 2019 na január 2020. Taktiež sa z novely vypustila podmienka preukázania objednávky pokladnice u certifikovaného výrobcu.

Termín prechodu na eKasu sa nemení, zmena nastáva v ukladaní pokút podnikateľom, ktorí si svoje povinnosti do 30. júna 2019 splnili.

Do 31. decembra 2019 sa pokuta za nepoužívanie online registračnej pokladnice neuloží podnikateľovi, ktorý používa „starú“ elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient najneskôr do 30. júna 2019.

Znamená to, že ak sme požiadal o pridelenie kodu pokladnice a neobjednali novú registračnú pokladnicu, može sa používať doterajšia pokladnuca?
misoft
20.06.19,11:21
https://www.podnikajte.sk/dane/povinnost-ekasa-odklad

https://www.podnikajte.sk/dane/odklad-ekasy-podnikatelia-na-oktober-2019
Sarlotka
20.06.19,11:38
https://skdp.sk/webnew/main.nsf/0/28BB84DBA59AED52C125841F002BF5A8?opendocument
Žabinka
21.06.19,07:45
Nové podmienky pre pokuty za eKasu BRATISLAVA – 20.06.2019: eKasa sa spúšťa 1. júla 2019. Tento termín zostáva zachovaný aj po schválení novely zákona o elektronickej registračnej pokladnici (zákon o ERP), ktorú včera prijali poslanci NR SR. Parlament upravil iba podmienky pre oblasť kontroly s tým, že pokuty za nezavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa nebudú podnikateľom ukladať do konca tohto kalendárneho roka, respektíve uložené pokuty sa zrušia, ak podnikateľ do účinnosti včera schválenej novely požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.

Povinnosť evidovať tržby v pokladniciach sa nemení. Rovnako sa nemení povinnosť podnikateľa požiadať finančnú správu o pridelenie kódu pokladnice eKasa. V platnosti zostáva aj ustanovenie, že k tomuto dátumu sa zrušia daňové kódy súčasných elektronických registračných pokladníc (ERP).

Podnikatelia, ktorí v súčasnosti už evidujú tržby v eKase, majú povinnosť naďalej používať eKasu. Táto povinnosť sa týka aj všetkých nových prevádzok, ktoré vznikli po 1. apríli 2019 a vzniknú po 1. júli 2019.

Podnikatelia, ktorí doteraz evidovali tržby v ERP a nedisponujú eKasou musia po 1. júli 2019 používať doterajšiu pokladnicu (ERP) aj so zrušeným daňovým kódom pokladnice. Certifikované riešenie eKasy si majú čas zaobstarať do konca roka 2019. Uvedené však platí len za podmienky, že do účinnosti včera schválenej novely zákona požiadali o pridelenie kódu eKasy.

V čase od 1. júla 2019 do 31. decembra 2019 platí prechodné obdobie na nepokutovanie podnikateľov finančnou správou za nepoužívanie eKasy. Pokutovať však bude finančná správa tých podnikateľov, ktorí od 1. júla 2019 nebudú používať eKasu a do dňa účinnosti včera schválenej novely zákona nepožiadali finančnú správu o pridelenie kódu eKasa.

https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_nove-ekasa-ts