dee_d_lady
20.06.19,17:43
Pri ukončovaní daňového roka 2018 sme teraz zistili, že za rok 2017 boli nesprávne zaúčtované stavy zásob - účty 112,132 (zásoby spôsob B). Viem, že už nie je možné otvoriť účtovné knihy za rok 2017 alebo podať novú účtovnú závierku. Účtovať o opravách musíme až teraz v roku 2019, keď sa na to prišlo a budeme si aj podávať opravné DPPO.

Ale zaujímalo by ma, či mám v účtovenej závierke 2018 do koloniek bezprostredne predchádzajúce obdobie ponechať údaje zo schválenej závierky 2017, ktoré sú vlastne chybné, alebo môžem uviesť správne údaje podľa opravného priznania DPPO (ktoré bude mať vplyv na niektoré riadky súvahy).