anjelik1112
20.06.19,19:50
Dobrý deň. Potrebovala by som poradiť. Zahraničná osoba ( živnostník ) sa u nás registroval ako platca DPH. Bolo jej pridelené IČ DPH.
Mňa zaujíma, čo má obsahovať faktúra konkrétne aké fakturačné údaje uvádzať.
Ide o prípad, kedy zahraničná osoba (PL) podniká na základe živnostenského oprávnenia (CEIDG). V Poľskom oprávnení sa neuvádza sídlo spoločnosti, ale miesto výkonu činnosti hlavnej a ostatných. Taktiež v živnostenskom oprávnení je na prvom mieste názov (označenie) firmy a až tak meno fyzickej osoby. Táto osoba má v Poľsku pridelené registračné číslo + číslo DPH (VAT).
Na Slovensku ho Daňový úrad zaregistroval tak ako našich živnostníkov, t.j. iba na MENO a PRIEZVISKO ( bez názvu firmy ) a na miesto trvalého pobytu.V žiadosti o registráciu bola uvedená hlavná prevádzka, no náš Daňový úrad zahraničnú osobu registroval na trvalý pobyt. Vraj iba takto môže. Teraz však nastáva prípad, ako a čo uvádzať vo faktúre. Čo je správne?
Viete mi prosím poradiť ?
Ak pôjdem podľa našich pravidiel tak uvediem Meno a Priezvisko, Trvalé bydlisko ( t.j. adresa uvedená v Osvedčení o registrácií pre daň ) a pridelené IČ DPH, no vystavený doklad - údaje nebudú sedieť podľa Poľského živnostenského oprávnenia. Ak na fa uvediem údaje podľa Poľských pravidiel a ich živnostenského, bude prvý názov firmy, potom meno a priezvisko, adresa miesta hlavnej činnosti ( sídla spoločnosti ) a IČ DPH pridelené Slovenským úradom.
Ďakujem za pomoc.
Onko
20.06.19,20:42
Náležitosti faktúry platiteľov DPH ustanovuje Zákon o DPH:
zze/2003-595/74
Zákon dáva na výber:
- meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby
- adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava
Takže myslím, že keď sa použijú údaje zaužívané v Poľsku, tak to nášmu zákonu vyhovie, navyše treba dať len slovenské IČ DPH.
anjelik1112
25.06.19,21:11
Ďakujem.