liskova-4
21.06.19,07:42
upresňujem úroky, trovy na 90% boli strhnuté ešte v roku 2018 z bežného účtu . V roku 2019 strhli veľmi malú čiastku. Ale vyúčtovanie urobil exekútor v roku 2019.