vanessa2
21.06.19,12:24
Dobrý deň neter dostala vypoved §63 ods.1 písmeno b čo je jasné z dôvodu zníženia stavu má podla tohto nárok na odstupné. ale v skončení je jedna veta zamestnanec prehlasuje,že nemá voči zamestnávateľovi žiadne nároky z titulu pracovnej zmluvy to sa netýka nároku na odstupné ale napríklad vyplatenia mzdy však?
veronikasad
21.06.19,12:58
Malo by sa to tykat prip.podlznosti z titulu precerpanej dovolenky, nevratenych ochr.prostriedkov a pod.
Narok na odstupne vyplyva zo zakonnika prace v zavislosti od dĺžky trvania pracovnejo pomeru a spôsobu ukoncenia (dohodou alebo uplynutim vypovednej doby)