seda
22.06.19,07:35
Prenosnú RP využívam, len pre Vianocami na trhoch. Nedá sa prerobiť na Ekasu. Musím do 30.6.2019 požiadať o kód na novú ORP ktorú budem kupovať až pred začiatkom Vianočných trhov v 12/19? Aj keď sa možno rozhodnem nakoniec využívať VRP? Ďakujem.
misoft
22.06.19,12:23
mimotemy
Hore je okienko s lupou - Hľadať. Ak by si toto použila, našla by si niekoľko tém s týmto problémom - napr. https://www.porada.sk/t316918-ekasa-odklad-pokut.html (kde je všetko ako po lopate vysvetlené).
Takto si založila zbytočnú otázku.
Ak nevieš - tak študuj: https://www.porada.sk/t216110-etiketa-porady.html
"Zadávanie otázok
- Skôr ako napíšem otázku, hľadám či už rovnaká otázka na Porade neexistuje."
seda
22.06.19,13:27
Ospravedlňujem za zbytočnú otázku. To že otázka vyzerá priblblo nemusí znamenať, že zadávateľ nehľadal a neštudoval, skôr to znamená, že je blbý a nehanbí sa zato. Admin porady možno vidí, čo zadávateľ pred zadaním otázky na porade hľadal a musím sa priznať, že aj tento link som čítala https://www.financnasprava.sk/sk/pre-media/novinky/archiv-noviniek/detail-novinky/_nove-ekasa-ts/bc. ktorý som dostala na súkromný email dňa 21.6.2019 o 8:33 s názvom Podnikatelia, ktorí požiadajú o kód pokladnice eKasa klient, nebudú sankcionovaní od FS no odpoveď na moju otázku neviem. Prepáčte.
Žabinka
22.06.19,13:44
Otázka č. 2
Spoločnosť na evidovanie tržieb používa ERP. Keďže ERP nie je možné prerobiť na ORP, ako má spoločnosť postupovať pri ukončení jej používania?
Odpoveď
Ak spoločnosť bude používať ERP do 30.6.2019, z dôvodu ukončenia jej používania, daňový úrad k 1.7.2019 z úradnej moci zruší DKP. Podnikateľ po 1.7.2019 požiada SO, ale len tú, ktorá je zapísaná v knihe ERP o vykonanie úkonov súvisiacich s ukončením prevádzky ERP. Lehota pre vykonanie úkonov zo strany SO nie je
zákonom č. 289/2008 Z. z. ustanovená. Povinnosť predkladať knihu ERP daňovému úradu sa v danom prípade na podnikateľa nevzťahuje. Pri ukončení prevádzky ERP je SO povinná údaje z FP uložiť na dátovom médiu a dátové médium odovzdať podnikateľovi. Zo strany podnikateľa je potrebné dodržať archivovanie FP a dátového
média v lehote ustanovenej v § 15 ods. 3 zákona č. 289/2008 Z. z. (archivácia riešená v otázke č. 3), pričom prevzatie dátového média podnikateľ potvrdí podpisom do knihy ERP.

tým zrušíš pôvodnú ERP, a buď si zriadiš VRP, ak ju budeš potrebovať, alebo požiadaš o nový kód na ORP ktorú si kúpiš keď ju budeš potrebovať.. kým ju nepotrebuješ, nemusíš si dopredu žiadať kód..
seda
22.06.19,13:58
Obrovská VĎAKA
szčo123
23.06.19,15:18
Môžem sa ešte spýtať - toto platí len pre prevádzky, ktoré isto-iste budú ešte prijímať tržby do 30.6.2019 (čiže budú ERP do poslednej chvíle využívať) alebo to môžem takto riešiť aj v prípade, že mám prenosnú ERP (na trhy), chcem ukončiť jej prevádzku, do konca júna už žiadne platby prijímať nebudem, len jednoducho nestíham obehnúť servisnú organizáciu aj daňový úrad do 30.6.?
misoft
23.06.19,18:06
https://www.kros.sk/blog/ekasa-odklad-co-sa-v-nom-skryva/
Splniť JEDNU podmienku: do dňa účinnosti zákona podať žiadosť o pridelenie kódu.