miruka
23.06.19,14:46
Konateľ si s firemnou kartou hradí všetky svoje osobné výdavky/t.j. nákup oblečenia a iné/. Ja to účtujem na účet 355 ako Ostatné pohľadávky. Je to tento postup správny?
Jarka 1
23.06.19,19:04
Áno, je to pohľadávka, ktorú by mal splatiť. Nie je to firemný náklad.
avalik
23.06.19,21:02
pôžička konateľovi

Otázka č. 4 - Poskytnutie pôžičky spoločníkovi spoločnosti
Obchodná spoločnosť poskytla svojmu spoločníkovi a konateľovi ako fyzickej osobe bezúročnú pôžičku na základe zmluvy o pôžičke. Je táto fyzická osoba povinná príjem z pôžičky zdaniť?
Odpoveď
Ak obchodná spoločnosť poskytne spoločníkovi alebo konateľovi bezúročnú pôžičku, suma pôžičky nepodlieha dani z príjmov. Nepeňažným zdaniteľným príjmom pre spoločníka alebo konateľa je však úrok, ktorý nie je povinný z pôžičky uhradiť. Pri výpočte výšky úroku sa vychádza z úroku, za ktorý poskytuje pôžičky banka, a to v mieste a v čase poskytnutia pôžičky podobného charakteru. Výška úroku bude súčasťou príjmov zo závislej činnosti spoločníka.

plus transferova dokumentacia k uroku