startrun42195
23.06.19,17:43
Tu vstupné údaje:
20.5.2016 obstarané a zaradené vozidlo v cene 12.022,80 EUR.
20.10.2018 podpísaná zmluva+vystavená fa. na cenu 5.850 EUR + DPH 1.170 EUR
6.11.2018 zápis o zrušení v TP
Daňové opisovanie rovnomerné
Účtovné odpisovanie podľa daňových.
Účtovný odpis mesačne 251 EUR

ZC auta ????
Dátum ????
Účtovanie 541/082 (správne?)

Vyradenie Dátum ???
Účtovanie 082/022

Veľmi pekne ďakujem. Ešte som vyradenie nerobila nikdy.