xeva
23.06.19,23:46
Podľa mandátnej zmluvy má mandantár /slovenská SZČO/ fakturovať mandantovi /česká s.r.o./ čiastku za službu, ktorú ako subdodávateľ bude vykonávať pre mandanta v prevádzke jeho partnera v Nemecku . Predmetom činnosti mandanta sú služby ako technické úpravy, meranie, testovanie a kontrola dielov pre automobilový priemysel.
Aké povinnosti bude mať slovenský živnostník z pohľadu zákona o DPH ?