zuska1
24.06.19,07:13
Dobrý deň, prosím usmernite nás. V roku 2018 sme založili spolu s manželom s.r.o. v ktorej sme konatelia aj spoločníci 50:50. Vlastné imanie 5000€, vklad sme ale žiadne fyzicky my nevkladali na účet ani na 211, nakoľko nám s.r.o. založili dodávateľsky. Preto trošku nechápem súvislosti základného imania, vkladu do spoločnosti /predtým to bola myslím povinnosť vložiť na bank.účet/ a následne zaúčtovanie základného imania v otváracej súvahe a na účet 701. Zatiaľ som účtovala len o zriaďovacích nákladoch v otváracej súvahe. Vopred veľmi pekne ďakujem.
Jana Acsová
28.06.19,07:47
Dodávateľsky to vybavili tak, ako to máte uvedené v spoločenskej zmluve. A tam bol zrejme vklad v hotovosti. Tak ho už len v hotovosti do tej pokladne zložiť. Pokladňu vediete vy, nie dodávateľ, ktorý vybavoval založenie firmy. Peňažný vklad nie je zriaďovací výdavok. Ak je podľa výpisu z OR splatený v čase vzniku spoločnosti, v otváracej súvahe sa premietne na účte 211.