SYLVI65
24.06.19,12:31
Zdravím zamestnankyňa skončila RD na materskej dovolenke a následne RD bola od roku 2013.V poslednej mzde za mesiac apríl, máj 2013 mala priemer 3,0237 €/HOD. Preplatiť jej teraz v juni 2019 nevyčerpanú dovolenku daným priemerom za rok 2013 keďže je viac ako hodinová minim.mzda terajšia?dakujem
Tweety
24.06.19,12:42
Nevyčerpanú D jej musí zamestnáv. preplatiť. Preplatí jej nie priemerom na za rok 2013 ale bude vychádzať z pravdepodnej mzdy, ktorú y dosiahla, ak by pracovala. Platí § 134 ZP
Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely (ďalej len „priemerný zárobok") zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období. Doba práce nadčas, za ktorú bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná podľa § 121 ods. 4 poslednej vety, sa započítava do obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období, v ktorom bola dosiahnutá mzda za prácu nadčas zúčtovaná. Do zúčtovanej mzdy podľa prvej vety sa nezahŕňa mzda za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku (§ 96 ods. 3) a do obdobia odpracovaného zamestnancom sa nezahŕňa čas neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku.
(2) Rozhodujúcim obdobím je kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Priemerný zárobok sa zisťuje vždy k prvému dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Ak zamestnanec v rozhodujúcom období neodpracoval aspoň 21 dní alebo 168 hodín, používa sa namiesto priemerného zárobku pravdepodobný zárobok. Pravdepodobný zárobok sa zistí zo mzdy, ktorú zamestnanec dosiahol od začiatku rozhodujúceho obdobia, alebo zo mzdy, ktorú by zrejme dosiahol.

Pre tento prípad použiješ odst.3.
veronikasad
24.06.19,12:47
V juni konci pracovny pomer? Ide sa evidovat na urad prace?