na-ta
24.06.19,16:32
je potrebné uvádzať v DP pri daň. evidencii aj mzdy, poistné a zostatok na účte?
veronikasad
24.06.19,16:47
robíš ju ručne alebo cez účtovný SW ?
na-ta
24.06.19,16:52
účtovný SW, ale mi to do DP neprechádza
na-ta
24.06.19,16:58
vypíšem z UZ iba zásoby, pohľadávky záväzky a ZC HM?
veronikasad
24.06.19,17:17
V tab.1a uvádzaš iba údaje, ktoré sú tam uvedené - na začiatku aj na konci zdaňovacieho obdobia
veronikasad
24.06.19,17:21
Predpokladám, že sa nepýtaš či mzdy a poistné sú VOZD ...
na-ta
24.06.19,17:30
nie, to mi je jasné že sú VOZD, ale či mzdy, poistné sa nikam neuvádzajú
na-ta
24.06.19,17:31
takže z UZ vyberiem len tie ktoré sú uvedené v DP, tak?
veronikasad
24.06.19,17:32
nie, neuvádzajú.
na-ta
24.06.19,17:39
do záväzkov je aj pri evidencii treba dávať platby do fondov za SZČO za 12. mesiac, ktorý bude zaplatený v ďalšom roku do 8. dňa?