Mariaku
25.06.19,08:41
Zo Zákonníka práce a prečítaných debát som sa dozvedela, že zamestnávateľ môže disponovať celou dovolenkou zamestnanca.
V našej prevádzke je nariadená celozávodná dovolenka 2 týždne v čase letných prázdnin. Iný plán čerpania neexistuje. Zamestnanec má 25 dní dovolenky, môže teda so zvyškom dovolenky disponovať sám? Môže mu zamestnávateľ neodsúhlasiť napr. 5 dní dovolenky, ak je nahlásená pol roka vopred?
Tweety
25.06.19,08:45
Odpoveď na prvú otázku je, môže so súhlasom zamestnávateľa. A na druhú je tiež odpoveď môže.Vo firme by mal byť plán dovoleniek.