maričku
25.06.19,21:37
nový riaditeľ školy chce vymenovať za zástupcu školy kolegu v deň svojho vymenovania, a môže byť zhoda v dátume vystavenia menovacieho dekrétu napr. 1. 8. a s účinnosťou vymenovania od 1. 8.? už napr. aj kvôli platu