monika.k35
26.06.19,08:51
Dobrý deň,

prosím o radu pri výpočte DVZ nášho zamestnanca pri PN. PP zamestnanca trvá od 1.6.2019. Od 21.6.2019 je však na PN a potrebujem mu vyrátať DVZ. Keďže ešte nemá ani len vymeriavací základ na platenie nemocenského poistenia, trošku som surfovala na internete a našla som jeden príklad, v ktorom sa uvádza, že ak by bol jeho predpokladaný vymeriavací základ vyšší ako 429 €, jeho DVZ by sa vypočítalo ako 1/30 zo sumy 429 € čo je 14,3000 €.

Myslíte si, že je tento výpočet správny? Príklad je z r. 2016 tak si nie som istá, či sa to takto ráta. Ak s tým má niekto skúsenosť, prosím poraďte.

Ďakujem.
veronikasad
26.06.19,08:54
pýtaš sa na DVZ pre výpočet náhrady príjmu ? (prvých 10 kal.dní, ktoré platí zamestnávatel)
monika.k35
26.06.19,09:04
áno presne tak, zamestnanec nebol na PN viac ako 10 dní
veronikasad
26.06.19,09:10
Pozri § 8 odst. 4 Zák. 462/2003

(4) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo najmenej 90 dní, je rozhodujúce obdobie podľa osobitného predpisu.15) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktorého obdobie nemocenského poistenia, za ktoré sa platí poistné na nemocenské poistenie, pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti trvalo menej ako 90 dní, je obdobie od vzniku nemocenského poistenia, okrem vzniku nemocenského poistenia z dôvodu zániku prerušenia nemocenského poistenia, do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom vznikla dočasná pracovná neschopnosť.

--------
Vypočítaš mzdu do začiatku PN a vydelíš počtom kal.dní
monika.k35
26.06.19,09:58
ok super, ďakujem :)