pipiskova81
26.06.19,10:06
dobrý den. Mám prípad:
-Výpoved pre nadbytočnosť, podpísaná bola 30.4. a má 2mesačnú vyp. dobu...takže ukončenie by mala 30.6.2019..Ale zamestnankyna išla 2.5.2019 hned na Pn-ku? Ako dalej? Končí alebo ako jej bude plynuť vypovedná doba? Ďakujem
Tweety
26.06.19,10:07
PP skončí až po DPN. Ale ak ona nebude trvať na pokračovaní PP aj počas DPN, môže skončiť aj 30.6.
§64 odst.2
Ak je zamestnancovi daná výpoveď pred začiatkom ochrannej doby tak, že by výpovedná doba mala uplynúť v ochrannej dobe, pracovný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa ochrannej doby okrem prípadov, keď zamestnanec oznámi, že na predĺžení pracovného pomeru netrvá.
pipiskova81
26.06.19,10:11
Dakujem kráne. Takže ju musím evidovať až pokial nedonesie ukončenie Pn-ky? príklad donesie ukončenie 31.8.2019 a tým dnom končí?
Tweety
26.06.19,10:19
Áno, je stále zamestnancom až do skončenia DPN. Treba s ňou komunikovať.