bea26
26.06.19,11:01
V s.r.o sa už niekoľko rokov hromadí strata. je to už dosť veľká suma.
Môže sa nejako zúčtovať, aby tá vysoká suma tam nefigurovala.
Zároveň je tu aj pôžička od spoločníka. Môže sa to spraviť ako zápočet??
Tweety
26.06.19,11:02
O vysporiadaní zisku, straty rozhoduje VZ.
marjankaj
26.06.19,11:04
Vrátiť spoločníkovi pôžičku?
Onko
26.06.19,11:11
Rozhodnutie o uhradení straty minulých rokov: 354/429 - rozhoduje o tom valné zhromaždenie
Rozhodnutie o započítaní pôžičky spoločníka s úhradou straty: 365/354 - rozhoduje o tom ten spoločník, ktorý požičal