mondes
26.06.19,18:04
Ahojte, klient ukončil podnikanie. Nemá žiadne pohľadávky, ani nesp. zásoby. Má v evidencii neodpísané vozidlo. Prosím Vás, čo so zostatkovou cenou vozidla? Bude to pripočítateľná položka? Pretože na stránke FS tu, je v otázke č. 5 uvedené:
"Z ustanovenia § 17 ods. 8 písm. a) zákona o dani z príjmov v prípade skončenia podnikania nevyplýva pre daňovníka povinnosť upraviť základ dane aj o zostatkovú cenu hmotného majetku. Daňovník teda nie je povinný zvýšiť základ dane o zostatkovú cenu hmotného majetku, evidovanú ku dňu skončenia podnikania. "
Viď tu:

https://podpora.financnasprava.sk/598561-Z%C3%A1klad-dane-pri-skon%C4%8Den%C3%AD-podnikania

To akože s tým nič nerobím? Srdečná vdaka.
veronikasad
26.06.19,18:10
vozidlo bolo preradené do súkromného majetku ?
jakubzemko
26.06.19,18:15
Nič s tým nerobíme za predpokladu ze ide o neplatitela dph,.
mondes
26.06.19,18:55
Nie, nebolo.
mondes
26.06.19,18:57
Ďakujem veľmi pekne. A čo v prípade, ak auto predal pred ukončením živnosti za cenu nižšiu ako je zostatková cena vozidla? Daňová ZC vozidla je 6250 eur a predal ho za 5000 eur. Čo s rozdielom? Ďakujem veľmi pekne.
marjankaj
26.06.19,19:00
Rozdiel si môžeš ponechať.
jakubzemko
26.06.19,20:29
Danovym vydavkom bude tych 5000 eur ak ide o osobne mv. Ak ide o nakladne mv, danovym vydavkom budr 6250 eur. 5000 eur bude zdanitelny prijem