Dominicka366
27.06.19,07:09
Výpoveď zo strany zamestnanca - stačí odpoveď že výpoveď je akceptovaná a končí uplynutím výpovednej doby - je potrebný ešte nejaký papier vypísať?

Zamestnanec pracuje od marca 2017 a od dal výpoveď 11.4. zamestnavateľ prevzal osobne a ppísomne mu odpovedal 25.4.že akceptuje s tým že výpovedná doba 2 mesačná plynie od 1.5. do 30.6.
Treba ešte nejaký papier k tomu ukončeniu vypísať?
po ukončení mu samozrejme vystavím započtový list a ELDP odošlem do SP, ešte na niečo som zabudla?
Tweety
27.06.19,07:36
Žiaden už netreba, výpoveď podal, zamestnáv. ju prevzal, beží VD, PP skončí jej uplynutím. Po skončení PP odovzdáš všetky potrebné doklady podľa zákona, teda dobu zamestnania, odhlášky z poistení, ELDP, potvrdenia o príjme zo ZČ. Preplatíš všetky záväzky z PP, mzdu, nevyčerpanú D....