Mária Barthánusová
27.06.19,07:49
S bratom predávame pozemok. Je potrebné aby súčasťou Kúpnej zmluvy bol aj list vlastníctva? Ak áno,musí byť overený alebo stačí stiahnutý z internetu.
bodliak
27.06.19,08:05
Nie.
Mária Barthánusová
27.06.19,08:22
Ďakujem.