Ajdinka
27.06.19,09:25
Zamestnanec chce ukončiť prac.pomer k 31.7.2019, odchádza do predčasného dôchodku: kedy môže podať žiadosť o predčasný dôchodok-až po ukončení pracovného pomeru? vznikne mu nárok na odchodné (podľa § 76a) ZP ods.2- nárok vzniká až po priznaní a to trvá dlhšie, čiže až po doručení rozhodnutia mu vyplatiť odchodné alebo risknuť a vyplatiť po skončení prac. pomeru na základe prehlásenia potvrdeného sociálnou poisťovňou že si podal žiadosť, ale riskujem, čo ked mu nebude priznaný? neviem čo robiť
Tweety
27.06.19,09:26
§ 76a
Zamestnancovi patrí pri prvom skončení pracovného pomeru po vzniku nároku na starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných dní po jeho skončení.
(2) Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak mu bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.
(3) Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.
Katy a R
27.06.19,09:30
nárok na odchodné má - ak o PD požiada najneskôr do 10 dní od skončenia PP.
Zatiaľ nič neriskuj - vyplatíš až keď bude rozhodnutie. Inak v SP mu dajú potvrdenie - že požiadal napr 3.8.2019 o predčasný dôchodok - tak ti to môže doniesť (ale to len aby si našetrila na to odchodné - o nejaké 3-4 mesiace ;))
Ajdinka
27.06.19,09:56
Ďakujem :)
Ajdinka
27.06.19,10:58
Ešte sa chcem opýtať, ked mu vyplatím odchodné o 3 mesiace, to ho musím zrejme prihlásiť na jeden den do SP a ZP kvôli odvodom, že?
editaha
04.09.19,14:28
Dobrý deň, to by zaujímalo aj mňa.So zamestnancom sme ukončili PP k 31.5.2019. 3.6.2019 si podal žiadosť o dôchodok, 26.7.2019 mu prišlo oznámenie že od 3.6. mu priznali dôchodok, ale nám to priniesol až okolo 15.8. 2019 už sme mali vyplatené mzdy za júl, takže sme to nechali do augustovej výplaty. Ako mám postupovať pri výplate Odchodného? mám ho prihlásiť na 1 deň na Prac. pomer do SP a ZP? a s akým dátumom -musí to byť vopred, aj ked do práce nenastúpi a tým istým dátumom ho aj odhlásim? môžem ho prihlásiť aj spätne napr. 31.8. a odhlásiť 31.8.2019.