betka122
27.06.19,09:44
Dobrý deň,
aký dátum mám uviesť pri potvrdení o dĺžke zamestnania a pri zápočtovom liste ak pracovný pomer končí 30.6.2019 doba určitá a je to nedeľa, môžem uviesť dátum 1.7.2019? Uvedené doklady budem zasielať poštou ako doporučený list, keďže zamestnanec je na PN.
Tweety
27.06.19,09:45
Môžeš dať dátum 30.6.. Áno, pošleš doporučene do vlastných rúk
§38 (2) Písomnosti doručované poštovým podnikom zamestnávateľ zasiela na poslednú adresu zamestnanca, ktorá je mu známa, ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk".
betka122
27.06.19,09:53
a nebude problém, že to zašlem až v pondelok 1.7.?
Tweety
27.06.19,10:09
nie, nebude
betka122
27.06.19,10:34
ďakujem veľmi pekne