Eva2010
27.06.19,16:00
Môže mať vyńatie príjmov? ak má slovenskú živnosť? ale chodí na turnusy do Rakúska, odvody platí na Slovensku. Je správne ak za každý deň opatrovania v Rakúsku pripočítam stravné 6,54 a k príjmom pripočítam aj cestovné?