Lenka 1973
27.06.19,18:37
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o pomoc pri zaradení učiteľa ZUŠ, ktorý vyučuje hru na gitaru.
- má konzervatórium s absolutóriom - hra na gitaru
- VŠ - titul Mgr. - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov -v špecializácii náuka o spoločnosti - anglický jazyk a literatúra.

Je kvalifikovaný na úrovni VOV. Potrebujem však poradiť, či je kvalifikovaný na úrovni vysokoškolského vzdelania Mgr.

Ďakujem za odpovede.