karkulka 666
28.06.19,12:16
môže si vychovavatel v ŠKD doplnať uvazok učením na 1-4. ročníkoch aj ked má len stredoškolské vzdelanie. Riaditelka nám nechce dať učiť a tak si doplniť uvazok,že vraj musíme mať vysok. vzdelanie.
ivka70
28.06.19,10:34
Na ucenie treba vysokoskolske vzdelanie II.stupna.
olio
10.07.19,14:32
Vychovávateľovi môže zamestnávateľ umožniť dopĺňanie si základného úväzku najviac v rozsahu sedem vyučovacích hodín týždenne, ale len vyučovaním výchovných predmetov.

Toto platí od 1. septembra 2015, kedy nadobudol účinnosť zákon 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 317/2009 (do § 7 pribudol odsek 8).
olio
14.08.19,06:40
Od 1.9.2019 toto upravuje § 8 zákona 138/2019 o PZ a OZ.
karkulka 666
31.08.19,13:13
Môže si doplňať úvazok-učiť na 1,-9. ročníku alebo len na 1.-4-ročníku?