jiri.brebera
29.06.19,13:27
Požádal jsem zaměstnavatele o změnu účtu pro výplatu mzdy na účet, který je vedený v zahraničí (konkr. UK), jenže když mělo dojít k zaslání výplaty, zaměstnavatel to odmítl s tím, že za převod mu jsou účtovány poplatky (předp. poplatkový atribut SHA). Jak se k tomuto postavit?

Je zaměstnavatel povinný snášet poplatky (poplatkový atribut OUR). Jak si je následně může vyúčtovat?

Děkuji za rady
Onko
29.06.19,14:21
Zamestnávateľ je podľa zákona povinný vyplácať mzdu v hotovosti alebo na bankový účet v Slovenskej republike. Ostatné je dobrovoľné a na dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Keď zamestnávateľ nechce znášať poplatky na zahraničný prevod navyše, tak jedine sa pokúsiť dohodnúť na prevode s kódom "BEN", kedy všetky poplatky znáša prijímateľ.
avalik
29.06.19,16:10
Zákonník práce

§ 130

(8) Zamestnávateľ je povinný, po vykonaní zrážok podľa § 131, poukázať mzdu alebo jej časť určenú zamestnancom na ním určený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike, ak o to zamestnanec písomne požiada alebo ak sa zamestnávateľ so zamestnancom na takom postupe dohodne tak, aby určená suma peňažných prostriedkov mohla byť pripísaná na tento účet najneskôr v deň určený na výplatu.