janavrbovska
01.07.19,07:10
Máme doklad z registračnej pokladnice z ALZY, kde je tovar s 20% sadzbou DPH a nehmtoný produkt (predľženie záruky) s nulovou DPH. Ako postupovať pri zaevidovaní tohto dokladu v OMEGE?